Regulamin współpracy

 

Osobą świadczącą usługi dietetyczne oraz psychodietetyczne jest Agnieszka Przestrzelska. Oświadczam, że posiadam odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kompetencje, które pozwalają mi świadczyć ww. usługi. Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku „Dietetyka” na PWSIP (obecnie Akademia Nauk Stosowanych w Łomży). Jestem także w trakcie robienia specjalizacji z zakresu psychodietetyki (studia podyplomowe) na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku.  

 1. Przedmiotem współpracy są konsultacje indywidualne, w których skład wchodzą następujące elementy: ustalanie indywidualnych zaleceń i planu działania, strategia żywieniowa, limitowany kontakt mailowy.
 2. Czas trwania współpracy to okres 30 dni lub 6 tygodni (w zależności od wykupionego pakietu) od momentu dokonania zakupu usługi Konsultacji dietetycznych/pakietu. 
 3. Koszt realizacji pakietu współpracy zależy od wybranego pakietu i wynosi od 449 zł do 629 zł.
 4. Płatność za usługę następuje z góry.
 5. Celem współpracy jest: znalezienie przyczyn problematycznych zachowań, zmniejszenie dyskomfortu towarzyszącego zmianie oraz dopasowanie rozwiązań do możliwości klienta.
 6. W ramach pakietu przewidziane są 3 lub 4 indywidualne konsultacje (w zależności od wykupionego pakietu), które umawiamy z następującym wyprzedzeniem: minimum 4 dni robocze. Na wykorzystanie pakietu miesięcznego klient ma od 30 dni do 6 tygodni (w zależności od wykupionego pakietu).
 7. Możliwe jest odwołanie i/lub zmiana terminu konsultacji z następującym wyprzedzeniem: najpóźniej do 48 godzin przed wizytą.
 8. Jeśli spotkanie zostanie odwołane w czasie krótszym niż: 48 godzin to wizyta przepada, a umówienie nowej będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami (skorzystanie z kolejnej wizyty z pakietu lub wykupienie kolejnego pakietu).
 9. W przypadku spóźnienia dietetyk czeka przez 10 minut od umówionej godziny. Klient powinien zgłosić swoje spóźnienie jeszcze przed wizytą, jeżeli wie, że się spóźni.
 10. Dietetyk może odwołać spotkanie z następującym wyprzedzeniem: minimum 48 godzin przed umówionym terminem i ustalić inny dogodny dla klienta termin.
 11. Powyższe zasady nie obejmują zdarzeń wywołanych tzw. siłą wyższą. W przypadku zaistnienia nagłej, losowej sytuacji strony zobowiązują się do życzliwości i opracowania nowego rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony.
 12. Współpraca nie może zostać zawieszona. Jeżeli płynność współpracy zostaje zachwiana, klient nie będzie się odzywał przez dłuższy czas (2 tygodnie i dłużej) to wówczas dietetyk nie może zagwarantować jakości oraz skuteczności swoich usług. Skuteczność jest wówczas, gdy kontakt jest stały.
 13. W przypadku braku kontaktu ze strony klienta obowiązują następujące zasady: wykupiony przez klienta pakiet traci ważność po upływie terminu 30 dni lub 6 tygodni (w zależności od zakupionego pakietu) od momentu daty zakupu. Po upływie tego terminu w celu umówienia kolejnej wizyty trzeba wykupić ponownie pakiet.
 14. W przypadku braku kontaktu ze strony dietetyka obowiązują następujące zasady: klient powinien w pierwszej kolejności upewnić się czy wpisał poprawnie adres mailowy oraz ile czasu upłynęło od wysłania wiadomości. Dietetyk deklaruje, że maksymalny czas odpowiedzi wynosi 4 dni robocze.
 15. Dietetyk może zakończyć współpracę z klientem w następujących sytuacjach: jeżeli klient nie będzie odpowiadał na maile, urwie kontakt z dietetykiem, nie będzie podejmował próby angażowania się w poszukiwanie przyczyn i rozwiązań jego sytuacji, to wówczas dietetyk ma prawo do zakończenia takiej współpracy i zwrócenia równowartości pozostałych, niewykorzystanych w obowiązującym terminie spotkań.
 16. Jako dietetyk zobowiązuję się dołożyć wszelkich starań do tego, aby wypracowane rozwiązania były maksymalnie dostosowane do możliwości klienta, ułatwiały mu wdrożenie działań oraz osiągnięcie celu. Nie biorę jednak odpowiedzialności za brak efektów współpracy jeśli: klient zerwie kontakt lub nie jest w stanie stosować się do zaleceń ze względu na okoliczności, o których mnie nie poinformował.

Kontakt mailowy

 1. W ramach współpracy jest możliwy kontakt mailowy pod adresem mailowym: kontakt@dietanadobre.pl. Kontakt mailowy jest limitowany i wynosi 1-3 maile w zależności od wybranego pakietu.
 2. Prosimy o wpisanie w tytle maila „Współpraca”.
 3. Na maile zobowiązujemy się odpisywać w ciągu: 4 dni roboczych.
 4. Jeśli w ciągu 4 dni klient nie otrzyma od nas odpowiedzi prosimy o dokładne sprawdzenie adresu mailowego, na którego wiadomość została wcześniej wysłana. Można także wysłać po upływie 4 dni maila na adres dietanadobre.kontakt@gmail.com

Strategia żywieniowa

 1. W ramach współpracy Klient otrzymuje plan żywieniowy, na podstawie którego Klient może samodzielnie komponować i/lub modyfikować posiłki. Strategia żywieniowa nie jest jadłospisem rozpisanym na konkretne dni. Zawiera proporcje składników z wymiennikami, z których można prawidłowo komponować posiłki oraz przykładowe propozycje przepisów opartych na tych proporcjach (np. śniadania 500 kcal, obiady 600 kcal). Kaloryczność, rodzaj oraz ilość poszczególnych propozycji posiłków jest dobierana przez Dietetyka indywidualnie do sytuacji Klienta oraz pakietu, który Klient wybrał.
 2. Zobowiązujemy się do przygotowania i przesłania strategii żywieniowej/zaleceń w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od pierwszej konsultacji (zwykle jest to czas do 4 dni).
 3. Materiały przygotowujemy na podstawie informacji zebranych w trakcie wywiadu podczas konsultacji.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostosowanie materiałów do informacji, które zostały przed nami zatajone.